لیست اخبار

نگاهی نو به خانه ایرانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

تعداد بازدید: ۴۰

در این سرعت و شتاب به سوی ماشینی شدن و مدرنیته گاه صداهایی به گوش


درآمدی بر زیباشناسی باغ ایرانــی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تعداد بازدید: ۴۱

هنر ساخت باغ ویلا از دیرباز با معماران ایرانی اجین بوده ، پیشنه این سخن ار می‌توان در سازه&z...


نماد پردازی در باغ ایرانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

تعداد بازدید: ۷۲

نمادپردازی در باغ ایرانی به عنوان یکی از بهترین مصداق‌های باغ سازی کهن در ایران قابل بررسی ا...


منظر در باغات ایران و هند

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

تعداد بازدید: ۵۵

باغات ایرانی در از دیرباز مورد توجه پادشاهان ممالک دیگر قرار داشته تا آنجا که در هند نماد باغات ا...


باغ ایرانی تمثیلی از بهشت " بخش دوم "

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

تعداد بازدید: ۱۵۷

از دیر باز ایرانیان به اصول باغ داری باور داشته و سبک باغداری خود را از باغات بهشت اقتباس می&zwnj...


باغ ایرانی تمثیلی از بهشت " بخش اول "

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

تعداد بازدید: ۱۲۴

بررسی المان‌های باغ سازی در زمان‌های پیشین در ایران ، بدون شک بررسی این موضوع به معرفی ...


باغداری ایرانی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

تعداد بازدید: ۵۵۷

باتوجه به ارتباط بین علت‌های مادی و فاعلی که همگی در راستای تامین آسایش و لذت جویی انسان بود...


نتیجه: ۷ مورد