لیست اخبار

تست

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

تعداد بازدید: ۴۱۰

باتوجه به ارتباط بین علت‌های مادی و فاعلی که همگی در راستای تامین آسایش و لذت جویی انسان بود...


نتیجه: ۱ مورد